Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:
Opracowanie mapy drogowej – planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe AD DESIGNS
Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.
Kryterium oceny oferty jest 100% cena.
Termin realizacji usługi doradczej: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy
Termin związania z ofertą to 28.02.2023r.

WAŻNE:
Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku „Formularz ofertowy” dołączonym do zapytania. Formularz ofertowy – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia, Zapytanie ofertowe AD DESIGNS powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres.Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: [email protected] do końca dnia: 23.12.2022r.


Załączniki do zapytania: