Szanowni Państwo!

Zapraszam do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania specjalistycznej usługi doradczej z zakresu:
Opracowanie mapy drogowej – planu transformacji cyfrowej firmy w kierunku Przemysłu 4.0

Szczegółowy opis wymagań i kryteriów znajduje się w załączniku pod tytułem: Zapytanie ofertowe AD DESIGNS
Oferta powinna zawierać ceny netto i brutto za wykonanie usługi.
Kryterium oceny oferty jest 100% cena.
Termin realizacji usługi doradczej: Od 1 lipca do 30 września 2023 r.
Termin związania z ofertą to 30 czerwca 2023r

WAŻNE:
Ofertę szczegółowo należy wypełnić na załączniku „Formularz ofertowy” dołączonym do zapytania. Formularz ofertowy – oferta powinna być zaparafowana: każda strona i podpisana przez upoważnioną osobę do jej złożenia, Zapytanie ofertowe AD DESIGNS powinno zostać zaparafowane: każda strona, oferta wraz z zapytaniem powinny zostać zeskanowane i wysłane na wskazany adres. Ofertę należy przesłać wyłącznie elektronicznie na adres: biuro@addesigns.pl do końca dnia: 17.04.2023, godz. 12:00

 

Załączniki do zapytania:

 

zapytanie-ofertowe-AD-DESIGNS

formularz-ofertowy